Bảo hành

Bảo hành

Thời hạn bảo hành 06 tháng

Mọi sản phẩm của chúng tôi được bảo hành trong vòng 6 tháng kể từ ngày giao hàng. Những hỏng hóc do lỗi của quá trình sản xuất sẽ được chúng tôi thay thế hoặc sữa chữa miễn phí.

 

Bảo hành này chỉ áp dụng tại TP. HCM.

 

Bảo hành của chúng tôi không bao gồm:

Màu sắc, Bột gỗ, hoặc kết cấu gỗ và vật liệu kết hợp khác do những biến động tự nhiên mà Noithatstore.vn không kiểm soát.

Noithatstore.vn không chịu trách nhiệm bảo hành về những hao mòn về mặt tư nhiên và do quá trình sử dụng, lắp ráp không đúng cách, sửa đổi, lạm dụng, thay đổi hoặc sử dụng bất cẩn của người mua.