Giao hàng

Giao hàng

    Tất cả các đơn đặt hàng được vận chuyển bởi Bộ phận giao hàng của Chúng Tôi hoặc qua “ Công Ty vận Tải “.  Các mặt hàng có sẵn trong kho thường được vận chuyển trong vòng 3-5 ngày, trừ khi có ghi chú trên phần chi tiết sản phẩm. Việc giao hàng có thể mất thêm 2-3 tuần sau ngày vận chuyển, tùy thuộc vào vị trí, vào loại sản phẩm, màu sắc, kích thước, nhà sản xuất, và các yếu tố khác...

   

Bộ phận giao hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trước 1 hoặc 2 ngày để giao ước một khung thời gian giao hàng.

   

Hóa đơn phải được ký nhận  với khách hàng hay một cá nhân ít nhất đủ mười tám tuổi mà khách hàng đã chỉ định để thực hiện việc ký kết hợp pháp. Trước khi ký nhận hàng, xin Quý khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa / bao bì / thùng / kiện để tránh bất kỳ thiệt hại hay thiếu sót,.. vv.

   

 Trong trường hợp có thiếu sót hay một số lỗi đã xảy ra trên đường vận chuyển, Quý khách vui lòng báo cho nhân viên giao hàng hoặc ghi chú trên đơn hàng, giữ lại vật liệu đóng gói được sử dụng, và thông báo ngay cho chúng tôi tại +84 938 083 885.