Gạch lát nền TTC 60x60 cm

Gạch lát nền TTC 60x60 cm