Gạch ốp tường Bạch Mã 30x60 cm

Gạch ốp tường Bạch Mã 30x60 cm